Політика конфіденційності
Затверджено 25.04.2019 р.

Це Положення про захист персональних даних ТОВ «ДО ДІДЖИТАЛ» (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р №2297-VI (далі - Закон).
Терміни і поняття в цьому Положенні використовуються в значенні, визначеному Законом. У разі незгоди з умовами даного Положення, Користувач повинен негайно припинити використання Сайту.

Визначення термінів:
Власник персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено Законом.
Згода суб'єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її інформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформованої мети їх обробки, виражене в письмовій формі або у формі, яка дає можливість зробити висновок про надання згоди.
Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають можливість прямо або побічно ідентифікувати особу.
Обробка персональних даних - будь-яку дію чи сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Суб'єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якого обробляються.
Оператор - товариство з обмеженою відповідальністю «ДО ДІДЖИТАЛ».
Користувач - будь-яка дієздатна фізична особа, що використовує сервіси Сайту і надає Оператору свої персональні дані, необхідні для використання таких сервісів.

1. НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧЕМ
1.1. Оператор виходить з того, що при наданні своїх персональних даних на Сайті Користувач:
- є дієздатною особою. У разі недієздатності, згода на обробку персональних даних надається законним представником Користувача, що ознайомився і погодився з умовами Положення;
- вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для використання Сайту і надання послуг Оператором Користувачеві;
- підтримує надані персональні дані в актуальному стані;
- усвідомлює, що при використанні Сайту інформація на Сайті, що розміщується Користувачем про себе, може ставати доступною для інших користувачів Сайту, може бути скопійована і поширена такими Користувачами;
- ознайомлений з цим Положенням, висловлює свою інформованість та усвідомлену згоду з ним.

2. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
2.1. Користувач висловлює свою згоду з умовами даного Положення та надає Оператору згоду на обробку його персональних даних:
- при заповненні заявки на Сайті - для персональних даних, які Користувач надає Оператору при заповненні форми для реєстрації, розташованої в мережі Інтернет за адресою https://mite.doagency.net/. Вважається, що Користувач дав згоду на обробку своїх персональних даних при відправці будь-якої форми в момент натискання відповідної кнопки.
2.2. Термін, протягом якого діє згода Користувача на обробку Оператором його персональних даних - 10 (десять) років з дня, коли Користувач дав оператору Згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Положення.

3. ПРАВА СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. Суб'єкт персональних даних має право:
1) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або надати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як через тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також, отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо такі дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

4. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Персональні дані обробляються Оператором виключно для таких цілей:
- реєстрація Користувача на Сайті і сервісах Сайту, надання Користувачеві можливості повноцінного використання сервісів Сайту;
- ідентифікація Користувача на Сайті і сервісах Сайту;
- встановлення і підтримка зв'язку між Користувачем і Оператором, консультування з питань надання послуг;
- виконання Оператором договірних та інших зобов'язань перед Користувачем за угодами, укладеними між Оператором і Користувачем;
- надсилання Оператором на адресу електронної пошти Користувача повідомлень рекламного характеру;
- таргетування рекламних матеріалів;
- розміщення залишених Користувачем коментарів в офіційних групах в соціальних мережах та інших спільнотах Оператора в мережі Інтернет;
- поліпшення якості обслуговування користувачів і модернізація Сайту Оператора шляхом обробки запитів і заявок від Користувача;
- статистичні та інші дослідження на основі знеособленої інформації, наданої Користувачем.
4.2. Персональні дані обробляються у формі, яка допускає ідентифікацію фізичної особи, до якої вони належать, не довше ніж це необхідно для законних цілей, з якими вони збиралися або згодом оброблялися.
4.3. У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних власник персональних даних повинен отримати згоду суб'єкта персональних даних на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено законодавством.

5. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Власник, розпорядник персональних даних вживають заходів щодо забезпечення захисту персональних даних на всіх етапах їх обробки, в тому числі за допомогою організаційних і технічних заходів.
5.2. Захист персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання їх випадкових втрат або знищення, незаконної обробки, в тому числі незаконного знищення або доступу до персональних даних.
5.3. З метою забезпечення безпеки обробки персональних даних застосовуються спеціальні технічні заходи захисту, в тому числі щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до персональних даних, які обробляються, і роботи технічного та програмного комплексу, за допомогою яких здійснюється обробка персональних даних.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Оператор залишає за собою право вносити зміни в Положення. На Користувача покладається обов'язок кожного разу при використанні Сайту або його сервісів знайомитися з текстом Положення.
6.2. Нова редакція Положення вступає в силу з моменту її розміщення у відповідному розділі сайту Оператора. Продовження користування Сайтом або його сервісами після публікації нової редакції Положення означає прийняття Положення і його умов Користувачем. У разі незгоди з умовами Положення Користувач повинен негайно припинити використання Сайту і його сервісів.

7. ПРО ОПЕРАТОРА
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДО ДІДЖИТАЛ». Код за ЄДРПОУ: 43157565. Юридична адреса: м.Київ, вул. Марії Капніст, будинок 2, офіс 8. Телефон: +38 (044) 224-46-77
Запит на отримання консультації
* Надсилаючи цю форму, ви даєте свою згоду на обробку персональних даних та приймаєте нашу політику конфіденційності